Váš partner pro precizní automatizační prvky, montážní a balící zařízení, jednoúčelové stroje.

Švýcarský podnik Meto-fer je jako doma ve význam-ném odvětví průmyslu, který se orientuje na tech-nologie s vysokou kvali-tou. Světoznámá pověst podniku spočívá v zása-dách osvědčené špičkové švýcarské kvality, flexibilitě a spolehlivosti. V minu-lých desetiletích se stal Meto-fer vynikajícím vý-robcem automatizačních součástek a řešení celků. Řešení od Meto-feru se vyznačují svojí vysokou in-teligencí. Kompaktní, lehce programovatelné na obslu-hu nenáročné automatizační komponenty dosahují významného zjednodušení montážních prací ve Vašich zařízeních. Účelnost automatizačních součástek od Meto-feru přináší vyšší produktivitu a efektivnost a rychlejší amortizaci Vašich investic. Standardní automatizační součástky od Meto-feru jsou použitel-né téměř neomezeně.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ DRUH AUTOM ATIZACE
LG Lineární/Portálová jednotka Zdvih do 1600 mm, pístová síla 694 N, nosnost do 1300 N.LH Lineární jednotka

Zdvih do 400 mm, pístová síla 226 N, nosnost do 275 N.


VE Vertikální jednotka

Zdvih do 80 mm, pístová síla 107 N, nosnost do 250 N.
ML 13 Minilineární jednotka Zdvih do 100 mm, pístová síla 32 N, nosnost do 196 N.ML 26 Minilineární jednotka Zdvih do 200 mm, pístová síla 154 N, nosnost do 794 N.ML 33 Minilineární jednotka Zdvih do 400 mm, pístová síla 300 N, nosnost do 1013 N.NT Pojezdový stůl

Zdvih do 120 mm, pístová síla 235 N, nosnost do 2400 N


ZD Otočný pohon

S dutou hřídelí, úhel otočení do 360°, kroutící moment do 0,92 Nm, radiální zatížení do 1500 N, axiální zatížení do 1500 N.


MD 12 Otočný pohon

Úhel otočení do 180°, kroutící moment do 0,38 Nm, radiální zatížení do 300 N, axiální zatížení do 300 N.


MD 20 Otočný pohon

Úhel otočení do 180°, kroutící moment do 1,10 Nm, radiální zatížení do 350 N, axiální zatížení do 350 N.


MD 32 Otočný pohon

Úhel otočení do 180°, kroutící moment do 3,60 Nm, radiální zatížení do 1100 N axiální zatížení do 1100 N.


MD 51 Otočný pohon

Úhel otočení do 180°, kroutící moment do 3,60 Nm, radiální zatížení do 1100 N axiální zatížení do 1100 N.HT Zdvihový stůl

Zdvih do 200 mm, pístová síla do 694 N.
KK Křížová kulisa

Zdvih osy x-y do 150 x 150 mm.JK Jednoduchá kulisa

Zdvih osy x-y do 150 x 150 mm.

KLEŠTĚ / CHA PADLA

KZ Kompaktní kleště

Radiální upínání, upínací síla do 220 N.


KZL Kompaktní kleště

Paralerně / lineární upínání, upínací síla do 550 N.KZ 180 Kompaktní kleště Radiální samosvorné upínání, upínací síla do 291 N.KZP Kompaktní kleště

Paralerně / radiální upínání, upínací síla do 220 N.


MECHANICKÉ A OLEJOVÉ BRZDY KONCOVÝCH POLOHMechanická brzda KB 06 M8x1x47 Pohlcení kynetické energie 2 Nm.Mechanická brzda KB 07 M14x1x43 Pohlcení kynetické energie 4,5 Nm


Mechanická brzda KB 08 M14x1x64 Pohlcení kynetické energie 4,5 Nm


Mechanická brzda KB 09 M14x1x93 Pohlcení kynetické energie 4,5 Nm


Kompenzační olejová nádobka KOB 50

Olejová brzda OB 9/10

a OB 10/10

Pohlcení kynetické energie 1,5 - 22 Nm


Olejová brzda OB 15/10K

a OB 15/10L M14x1

Pohlcení kynetické energie 1,5 - 30 Nm


Olejová brzda OB 12/20K M14x1 Pohlcení kynetické energie 4,5 - 70 NmMezipoloha pro MD 32/180B

a MD 51/180BVakuová jednotka VA 07Vakuová jednotka VA 02Vakuový filtr VA 06

ELEKTRONICKÉ SENZORY PRO AUTOM ATIZACI PRŮMYSLU
LK 160 - ZR Lineární jednotka s elektrickým pohonem

Zdvih do 1600 mm
LM 26 - KU Lineární jednotka s elektrickým pohonem

Zdvih do 200 mm


LM 26 - KU Lineární jednotka s el. pohonem / křížový stůl Zdvih do 200 mm
IM-004 Indukční čidlo Rozměry: 4 mm x 4 mm spínací vzdálenost 0,8 mmIM-006 Indukční čidlo Rozměry: 6 mm x 6 mm spínací vzdálenost 2,0 mmIM-008 Indukční čidlo Rozměry: 8 mm x 8 mm spínací vzdálenost 2,0 mm
IR-003 Indukční čidlo Rozměry: průměr 3 mm spínací vzdálenost 0,6 mmIR-004 Indukční čidlo Rozměry: průměr 4 mm spínací vzdálenost 0,8 mmIR-065 Indukční čidlo Rozměry: průměr 6,5 mm spínací vzdálenost 2 mmIR-005 Indukční čidlo Rozměry: M5 x 0,5mm spínací vzdálenost 0,8 mmIR-008 Indukční čidlo Rozměry: M8 x 1,0mm spínací vzdálenost 1,5 mmIR-012 Indukční čidlo Rozměry: M12 x 1,0mm spínací vzdálenost 3,0 mmIR-008 Indukční čidlo Rozměry: M8 x 1,0 mm spínací vzdálenost 2,0 mmIR-012 Indukční čidlo Rozměry: M12 x 1,0 mm spínací vzdálenost 3,0 mmP Ř E S N Ý D O R A Z O V Ý S Y S T É M

Nejpřesnější a nejprodávanější dorazový systém na světě. Přesnost opakování je 0,00 mm.

Dorazový šroub se senzoremAS 08/15 Dorazový šroub

Rozměry: M8x1x15 mm, F max. 2000 NAS 08/40 Dorazový šroub

Rozměry: M8x1x30 mm, F max. 2000 N


AS 08/80 Dorazový šroub

Rozměry: M8x1x80 mm, F max. 2000 N
AS 10/50 Dorazový šroub

Rozměry: M10x1x50 mm, F max. 9500 NAS 12/60 Dorazový šroub

Rozměry: M12x1x60 mm, F max. 20000 NAS 12/80 Dorazový šroub

Rozměry: M12x1x80 mm, F max. 20000 N
AS 18/100 Dorazový šroub

Rozměry: M18x1x100 mm, F max. 45000 NAK 40 Kulovitá koncovka

k dorazovým šroubům AS 08/...QE-022-PS-02L

Elektronický senzor s úhlovým konektorem 4 pinQE-022-PS-11L

Elektronický senzor s úhlovým konektorem 3 pinQE-022-EB-02O

Elektromechanický senzor

s úhlovým konektorem 4 pinP Pneumatický ventil
ST-02G-4A-U2X

Kabel s přímým konektorem 4 pin
ST-11G-3B-U2X

Kabel s přímým konektorem 3 pinST-11W-3B-U2X

Kabel s úhlovým konektorem 3 pin
Dorazový šroub s prodlouženým zdvihem a senzorAS 08/45-10 Dorazový šroub

s prodlouženým zdvihem

Rozměry: M8x1x45mm, F max. 2000 NAS 10/50-10 Dorazový šroub

s prodlouženým zdvihem

Rozměry: M10x1x50 mm, F max. 9500 NAS 12/60-10 Dorazový šroub

s prodlouženým zdvihem

Rozměry: M12x1x60 mm, F max. 20500 N


Meto-fer Automation AG Grenchen Švýcarsko

Švýcarská firma Meto-fer Automation AG byla založena v roce 1939. Od roku 1974 se orientuje na výrobu kompo-nentů pro automatizaci, elektroniku a kompletní řešení technologických celků a stává se předním světovým výrob-cem v této oblasti. Originální patentované precizní automatizační a elektronické prvky jsou konstruovány pro dlouhý a bezúdržbový chod. Všechny díly jsou bezvýhradně vyráběny v hlavním závodě Meto-fer Automation AG Grenchen ve Švýcarsku. Standardní díly jsou na skladě Automatizace servis v Jevíčku.


P Ř Í K L A D Y Z A Ř Í Z E N Í
Podávací zařízení pro pružiny FG

pro rozmotání a podávání vinutých pružin
Poloautomatický pracovní stůl RTH


Vykládací a paletovací zařízení AP


N O V I N K YQE-W22-PS-02L

Elektronický senzor s horním konektorem 4 pin


QE-W22-PS-11L

Elektronický senzor s horním konektorem 3 pinAS 08/80 Dorazový šroub

Rozměry: M8x1x80 mm, F max. 2000 N


AS 14/60

Dorazový šroub s kulovou koncovkou

vyrobeno dle požadavku zákazníka